+ Νέα

Ότι αφορά τον τομέα του Real Estate, μελέτες επενδύσεων και καινοτόμες ιδέες εκμετάλλευσης των ακινήτων.

 
 

+ Νέα

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ 2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014
Οικονομικές Καταστάσεις 2013
Οικονομικές Καταστάσεις 2013
Πρόσκληση Τακτικής ΓΣ
Προσκληση Τακτικής ΓΣ 2013
Οικονομικές Καταστάσεις
Οικονομικές καταστάσεις 2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 2014
 
home