+ Υπηρεσίες

Ότι αφορά τον τομέα του Real Estate, μελέτες επενδύσεων και καινοτόμες ιδέες εκμετάλλευσης των ακινήτων.

 
 

+ Υπηρεσίες

 
  • Αγορές & Πωλήσεις Ακινήτων
  • Ενοικιάσεις Ακινήτων
  • Παραγωγή ενέργεια
    (Φωτοβολταικά Πάρκα)
  • Χώρος Στάθμευσης
  • Μελέτες επενδύσεων σε ακίνητα
 
home